Regulamin Internetowego Sklepu ALL-PACK Kartony - Folia stretch - Taśmy - Palety

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin reguluje kwestie dotyczące korzystania z Internetowego Sklepu ALL-PACK Opakowania dostępnego pod adresem https://all-pack.pl
 2. Operatorem Internetowego Sklepu ALL-PACK Opakowania, czyli Sprzedającym - jest firma: PPHU ALL-PACK BARBARA SUSŁOWSKA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej(42-520) przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 37. NIP: 6292326420, REGON 381305610
 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Dane osobowe są przetwarzane w celach, zakresie i w oparciu o zasady, które zostały wskazane w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej sklepu link: Polityka Prywatności. Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące warunków gromadzenia, przetwarzania, a także ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę.
 4. Formularze zgody, tzw. checkboxy, które dotyczą danych osobowych Klientów, dostępne są na stronie internetowej sklepu, w każdym miejscu, w którym gromadzone są dane osobowe. Treści zgód są do każdorazowego zaakceptowania przez Klienta. Klienci mogą na bieżąco aktualizować, modyfikować oraz wycofać zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, które zostały udostępnione Sprzedawcy.
 5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza wyrażenie zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę Jego danych osobowych podanych na stronie internetowej sklepu. Podane dane osobowe mogą być przekazane innemu podmiotowi, jednak tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Informacja o podmiotach, którym dane są udostępniane zawarta jest w polityce prywatności.
 6. Wszystkie ceny prezentowane na stronach Internetowego ALL-PACK Opakowania podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
 7. Kupującym - jest Konsument czyli Kupujący będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub Przedsiębiorca czyli Użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r, Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2021.162 t.j. z późn. zm.).
 8. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedającym m.in. poprzez e-mail: sklep@all-pack.pl telefonicznie pod numerem telefonu: 516 130 447 lub aplikację Messenger obsługiwaną przez serwis społecznościowy  (klik na stronie jeśli będzie ???)
 9. Sklep internetowy to strona internetowa dostępna pod domeną https://all-pack.pl za której pośrednictwem Sprzedawca prowadzi sprzedaż internetową.
 10. Zakupu towaru może dokonać wyłącznie Klient, posiadający miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 11. Wszystkie informacje zawarte w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem dla Klientów do zawarcia umowy, zgodnie z artykułem 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 2 Korzystanie ze sklepu internetowego

 1. Internetowy Sklep ALL-PACK Opakowania prowadzi sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem https://all-pack.pl
 2. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Produkty zakupione w Internetowym Sklepie ALL-PACK Opakowania dostarczane są do kupującego za pośrednictwem firmy kurierskich DPD, INPOST lub Poczty Polskiej.
 3. Aby kupujący mógł dokonać zakupu powinien posiadać:
 • przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.6 lub Chrome w wersji nie starszej niż 7 lub Opera w wersji nie starszej niż 10,
 • włączoną obsługę Java Script,
 • aktywny adres email.
 1. Kupujący może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Kupującego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w zakładce Polityka cookies pod linkiem: Polityka Cookies.

§ 3 Rejestracja lub zakupy bez rejestracji

 1. Zakupu dokonać można bez rejestracji (bez zakładania indywidualnego konta użytkownika), lub z rejestracją (z założeniem indywidualnego konta użytkownika).
 2. Aby dokonać zakupu bez rejestracji, należy w etapie 2 procesu zakupowego (szczegółowe omówienie etapów zakupu w §. 4.), wypełnić dane, które znajdują się w kolumnie po lewej stronie formularza, pod informacją Chcę kupić bez rejestracji . Dane, które należy wypełnić to: imię i nazwisko, adres mailowy, telefon kontaktowy, dane adresowe. Zakup bez rejestracji oznacza jednorazowy zakup, bez założenia konta użytkownika. Dane użytkownika nie będą przechowywane w bazie danych klientów i wykorzystane zostaną wyłącznie do realizacji pojedynczego zamówienia.
 3. Aby założyć indywidualne konto użytkownika należy dokonać rejestracji, klikając w przycisk Zarejestruj . Do założenia konta Klienta dochodzi poprzez wypełnienie formularza rejestracji. W celu utworzenia konta Klienta, konieczne jest podanie w formularzu rejestracyjnym udostępnionym w sklepie internetowym aktywnego adresu poczty elektronicznej (który będzie loginem) i ustawienia własnego hasła.
  Dodatkowe dane możliwe do uzupełnienia w panelu konta klienta posłużą do składania zamówienia w sklepie podczas wypełniania formularza zamówienia.
 4. Wymogiem dokonania rejestracji i założenia konta jest wyrażenie przez Klienta lub Użytkownika zgody na treść regulaminu, z którego treścią może zapoznać się bezpośrednio w trakcie wypełniania formularza, a także na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji. Rejestracja konta Klienta w sklepie jest bezpłatna.
 5. Po przesłaniu formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje na podany wcześniej adres e-mail potwierdzenie dokonania rejestracji przez Sprzedawcę. Aby zalogować się na konto Klient musi podać jako login adres email oraz hasło wskazane w formularzu rejestracji podczas jego zakładania. Po zalogowaniu się do swojego konta Klient ma możliwość sprawdzenia statusu zamówienia, wglądu do historii zamówień oraz edycji wprowadzonych przez siebie danych, poprzez wybranie zakładki Moje dane , wyświetli się formularz z danymi rejestracyjnymi. Po dokonaniu zmian należy kliknąć w przycisk Zmień . Dane zostaną wówczas uaktualnione.
 6. Procesu rejestracji, można dokonać również w późniejszym czasie tzn. po dodaniu produktów do koszyka. Wówczas po przejściu z koszyka do etapu 2, należy wybrać przycisk Zarejestruj się znajdujący po prawej stronie formularza, pod informacją Chcę założyć nowe konto.
 7. Klient, bez podania przyczyny ma prawo w każdym momencie do usunięcia konta. Następuje to poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Operator sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konto użytkownika z terminem wypowiedzenia 14 dni i usunąć konto użytkownika po upływie terminu wypowiedzenia, jeśli podane dane budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości email.
 9. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 8. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych, politycznych).
 10. Rejestracja nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży między Użytkownikiem a Sklepem. Na skutek rejestracji, zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest usługa Konto użytkownika .

§ 4 Zasady dokonywania zakupów

 1. Zamówienia dokonywane są za pośrednictwem strony internetowej https://all-pack.pl i  można składać je 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, dochodzi poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza zamówienia stanowiącego ofertę zakupu.
 3. Umowa zawierana jest na czas oznaczony. Rozpoczyna się ona w chwili dodania przez Klienta pierwszego towaru do elektronicznego koszyka, a kończy się w momencie odstąpienia przez Klienta od wypełnienia formularza zamówienia bądź z chwilą złożenia zamówienia i przesłania Sprzedawcy wypełnionego formularza poprzez kliknięcie przycisku kup i zapłać.
 4. Klient ma możliwość zapoznania się z regulaminem oraz polityką prywatności jeszcze przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo przed dokonaniem zmiany w zamówieniu.
 5. Złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu formularza zamówienia i kliknięciu na stronie sklepu internetowego przycisku kup i zapłać . Do momentu kliknięcia przycisku kup i zapłać . Klient ma możliwość samodzielnie modyfikować wprowadzone dane (w tym celu należy kierować się komunikatami na stronie sklepu internetowego).
 6. Złożenie zamówienia składa się z następujących czynności (etapów):
 • Etap 1 - Dodania do koszyka towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu, wraz z ewentualnym określeniem ilości, koloru, rozmiaru lub innych możliwych opcji. W koszyku przewidziana jest możliwość zmian ilości, usuwania i dodawania kolejnych produktów. Następnie należy wybrać sposób zapłaty i dostawy.
 • Etap 2 - Zarejestrowania lub zalogowania do Konta Użytkownika, chyba że Użytkownik zarejestrował/zalogował się wcześniej lub dokonania zakupu bez rejestracji (bez założenia indywidualnego konta użytkownika).
 • Etap 3 - Następnie wyświetli się strona z podsumowaniem zamówienia. Na tym etapie składania zamówienia Klient jest zobowiązany sprawdzić poprawność wprowadzonych przez siebie danych oraz wybranych towarów. Klient ma również możliwość złożenia zamówienia logując się na swoje konto Klienta, podając adres e-mail oraz hasło ustanowione w procesie rejestracji. Jeśli wszystkie informacje w podsumowaniu zamówienia są poprawne, należy kliknąć przycisk kup i zapłać .
 • Etap 4 - Wyświetli się strona z potwierdzeniem zamówienia i zostanie wysłany automatyczny mail na adres podany w formularzu, potwierdzający przyjęcie zamówienia, wraz z informacją o zamówionych towarach, wybranym sposobem płatności i dostawy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 1. Klienci będący Przedsiębiorcami, którzy chcą otrzymać fakturę powinni również podać: nazwę firmy, pod którą prowadzą działalność oraz numer NIP.
 2. Klient do momentu kliknięcia przycisku kup i zapłać ma możliwość edytowania zamówienia.
 3. Klient, który założył konto Klienta ma możliwość po zalogowaniu się sprawdzenia statusu zamówienia.

§ 5 Płatności

 1. Ceny towarów zamieszczone na stronie sklepu https://all-pack.pl są cenami brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy (w szczególności opłat za transport, dostarczenia i usług pocztowych). Koszty dostawy wskazywane są  Klientowi w trakcie składania zamówienia, w szczególności w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania umową sprzedaży.
 2. Towary są dostarczane Klientowi zgodnie ze sposobem wybranym w trakcie składania zamówienia.
 3. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
 • przelewem na rachunek bankowy,
 • płatność przelewem poprzez zewnętrzny system płatności
 • przy odbiorze, czyli za pobraniem. Dane do przelewu: PPHU ALL-PACK BARBARA SUSŁOWSKA, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 37, 42-520 Dąbrowa Górnicza.                                                                                            Numer konta bankowego: 67 1050 1272 1000 0097 0513 2232
 1. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy, całkowita wartość zamówienia (cena towaru wraz kosztami przesyłki) płatna jest po otrzymaniu mailowego potwierdzenia przyjęcia zamówienia w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. W przypadku płatności przy odbiorze, całkowita wartość zamówienia (cena towaru wraz kosztami przesyłki) płatna jest doręczycielowi w chwili doręczenia przesyłki do odbiorcy.
 3. Sprzedawca produkty dostarcza za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
 4. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż zamówionego towaru paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które są dołączane do zamówionego towaru lub wysyłane w pliku PDF na e-mail kupującego.
 5. W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie anulowane.
 6. Dostawa towaru odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Sprzedawca umożliwia Klientowi odbiór osobisty zamówionego towaru, który jest bezpłatny. W tym przypadku termin odbioru zamówionego towaru zostanie ustalony przez Sprzedawcę z Klientem indywidualnie. Sprzedawca w tym celu kontaktuje  się telefonicznie bądź drogą mailową z Klientem, wykorzystując do tego dane podane przez Klienta w trakcie składania zamówienia/ w tym przypadku, odbiór towaru jest możliwy zaraz po dokonaniu zapłaty.
 8. Odbioru towaru można dokonać w dni robocze, w godzinach otwarcia sklepu po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§ 6 Czas realizacji zamówienia

 1. Biuro obsługujące zamówienia czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
 2. Zamówienia złożone w godzinach pracy biura rozpatrywane będą w tym samym dniu roboczym, zazwyczaj do 4 godzin od złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16.00, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 3. Czas realizacji nie obejmuje dostarczenia produktu przez Pocztę Polską lub firmę kurierską, który zazwyczaj (nie licząc wypadków losowych) wynosi 1 do 4 dni roboczy. Czas realizacji zamówienia przez Operatora Sklepu wynosi do 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie lub od momentu otrzymania informacji o przesyłce za pobraniem.
 4. Nadawanie przesyłek następuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych od pracy i Świąt), do godziny 19:00
 5. W dniu wysyłki Operator Sklepu potwierdzi nadanie paczki oraz prześle numer nadania wysyłki na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 6. Czas dostawy przez firmę kurierską DPD trwa zwykle 1 dzień roboczy, przez Pocztę Polską od 1 do 4 dni roboczych.
  Dostawy przesyłek odbywają się od poniedziałku do piątku. Firma kurierskie nie dostarczają przesyłek w weekend.
 7. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy.
 8. Jednocześnie Operator Sklepu oświadcza, że w przypadku wystąpienia opóźnień ze strony Operatora Sklepu lub doręczyciela, łączny termin realizacji zamówienia nie przekroczy 30 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku paczek wysyłanych z opcją płatności za pobraniem) lub od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie (w przypadku zamówień z opcją płatności przelewem na konto) do dnia dostarczenia towaru.
 9. W razie nieobecności Kupującego pod wskazanym do wysyłki adresem, doręczyciel zobowiązany jest zostawić awizo. W przypadku dostarczenia paczki przez Pocztę Polską, można wówczas odebrać paczkę we wskazanej w awizo placówce pocztowej, do 7 dni od dnia otrzymania awizo i do 7 dni od dnia otrzymania powtórnego awizo. W przypadku dostarczenia przez firmę kurierską, kurier podejmie ponowną próbę dostarczenia przesyłki w następnym dniu roboczym (po dniu pierwszej nieudanej próby doręczenia przesyłki lub pozostawi w punkcie).
 10. Operator Sklepu nie ma wpływu na godzinę dostawy przesyłki. Kupujący ma jednak możliwość monitorowania przesyłki i kontaktu z firmą kurierską lub z Pocztą Polską, poprzez udostępniony mu nr listu przewozowego, dający możliwość kontaktu z BOK (kontakt do centrali przewoźnika dostępy na stronie internetowej, wyszukiwarki google)
 11. W razie jakichkolwiek problemów wynikających z dostarczeniem przesyłki przez doręczyciela do odbiorcy, Operator Sklepu po otrzymaniu takiej informacji od odbiorcy lub doręczyciela, dołoży wszelkich starań i udzieli pomocy, aby wyjaśnić i rozwiązać zaistniały problem, kontaktując się z doręczycielem i odbiorcą.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru.
 2. W sytuacji gdy przedmiot umowy obejmuje kilka rzeczy i są dostarczane osobno, termin na odstąpienie wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu dostarczenia ostatniej z zamówionej rzeczy, części lub partii.
 3. W celu zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 4. Klient w celu złożenia oświadczenia od odstąpienia od umowy, może skorzystać ze wzoru formularza, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i zamieszczony jest na stronie sklepu: FORMULARZ
 5. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wysłanie dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
 • wiadomością e-mail, na adres: sklep@all-pack.pl
 • w formie pisemnej, na adres: PPHU ALL-PACK BARBARA SUSŁOWSKA, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 37, 42-520 Dąbrowa Górnicza.
 1. Zwracany towar prosimy wysyłać na adres:
  PPHU ALL-PACK BARBARA SUSŁOWSKA,
  ul.  Marii Skłodowskiej-Curie 37, 42-520 Dąbrowa Górnicza.
 2. Klient, który złożył Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w formularzu zamówienia.
 3. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy przy użyciu takich samych metod płatności jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla Niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 4. Klient  ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
 • dodatkowych koszów poniesionych przez Klienta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
 • kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 1. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zamówionego towaru.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Kupującemu w przypadku, gdy jest on Przedsiębiorcą i dokonuje zakupu w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 4. W przypadku, gdy Kupujący od chwili zawarcia umowy sprzedaży (złożenia zamówienia), w ciągu 7 dni nie dokona płatności przelewem na konto Operatora Sklepu (jeśli taka opcja płatności została wybrana), a Sprzedającemu nie uda się nawiązać kontaktu telefonicznego lub mailowego z Kupującym, umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienie od umowy.

§ 8 Reklamacja

 1. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Operator Sklepu ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556-576 Kodeksu cywilnego. Reklamacje można także składać w związku z nieprawidłowościami w świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli sprzedany towar posiada wadę fizyczną lub prawną.
 3. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w dowolnej formie, np. pisemnie na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail (FORMULARZ REKLAMACJI).
 4. Reklamacje można składać pisemnie na adres: PPHU ALL-PACK BARBARA SUSŁOWSKA, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 37, 42-520 Dąbrowa Górnicza lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@all-pack.pl. Reklamowany towar prosimy wysyłać na adres:
  PPHU ALL-PACK BARBARA SUSŁOWSKA,
  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 37, 42-520 Dąbrowa Górnicza.
 5. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak największej ilości informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
 6. Operator Sklepu ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Operatora Sklepu w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres podany przez Klienta.
 7. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany do dostarczenia wadliwego towaru na adres Sprzedawcy. Jeżeli ze względu np. na rodzaj towaru jego dostarczenie przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, w którym towar ten się znajduje.
 8. Jeżeli uprawnienia te wykonuje Klient będący Konsumentem, koszty dostawy są po stronie Sprzedawcy.
 9. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

§ 9 Treści bezprawne

 1. Użytkownikowi nie wolno z wykorzystaniem Sklepu zamieszczać treści bezprawnych np. w komentarzach, opiniach o produkcie, opiniach o sklepie itp. Za bezprawne uważa się: treści wulgarne, nie licujące z dobrymi obyczajami, umieszczanie danych osobowych bez zgody zainteresowanych, a także w określonych przypadkach zamieszczanie reklam, linków do reklam itp.

§ 10 Dane osobowe w sklepie internetowym

 1. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego oraz wszelkich uregulowań prawnych.
 2. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych, w tym prawa osób, których dane dotyczą, cele oraz zakres w jakim dane osobowe są zbierane, zamieszczone są w polityce prywatności.
 3. Sprzedawca informuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie oraz w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Kupujący może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
 4. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. O każdej zmianie Regulaminu, Operator Sklepu powiadomi zarejestrowanych Użytkowników poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.